Intensivt arbete med IBIC

Strategiledaren och tillika planeringsledare för IBIC, Therese Lindén har under våren träffat stadsdelarnas lokala processledare för IBIC, för att få en bild av hur arbetet har fungerat fram till nu. Samtidigt har Intraservice arbetat aktivt med det nya IT-stödet för IBIC och förhoppningen är att ha en utbildningsmodul igång under hösten 2018.

Intraservice lägger stor vikt vid förankring, informationsspridning och kommunikation kring stadens arbete med IBIC. Vi kommer bland annat att skapa en temasida på intranätet där vi lägger ut information om pågående och kommande arbete. Syftet är att det ska vara enkelt för medarbetare och chefer i verksamheten att hitta den information och det stöd ni behöver. Länk till IBIC på intranätet kommer i augusti.