eGO avslutat för hemtjänsten

I slutet av mars tog sektorcheferna för ÄO/HS beslut om att inte fortsätta eGO för hemtjänsten. Under 2018 kommer eGO istället att arbeta med IT-ambassadörer inom särskilt boende och inom IFO/funktionshinder och bland annat stötta införandet av PluGo inom boendestöd. Under våren har hemtjänstens IT-ambassadörer och enhetschefer fått svara på en utvärdering om hur de har upplevt arbetet med eGO. Resultatet visar att de allra flesta är positiva till projektet och arbetssättet. Du kan ta del av hela utvärderingen under eGO:s projektsida på intranätet.