Byte till digitala larm

Efter sommaren börjar Trygghetsjouren att byta ut alla trygghetslarm i ordinärt boende till digitala larm. Arbetet ska vara klart januari 2019. Under hösten kommer funktionen för Välfärdsteknik på Intraservice också att genomföra pilot för digitala larm och lösningar på äldreboende.