Använd introduktionsutbildningen

Introduktionsutbildningen för hemtjänst finns nu också inlagd i det nya introduktionspaketet för mobilerna och PluGo:s och Treservas appar. Medarbetare som har mobiler med tactivoskal kan hämta introduktionspaketet i Stadens appar. Från en vanlig mobil finns introduktionspaketet att hämta i Datorhjälpen.
Den webbaserade introduktionen till hemtjänst och äldreboende lanserades i maj 2015. Syftet är att att ge en likvärdig grund för uppdraget och förbereda medarbetaren inför yrkesroll, metod och arbetssätt.