Med individens behov i centrum

Nu tar Intraservice och Therése Lindén över från stadsledningskontoret att fortsätta föra in IBIC i Göteborgs Stad. Therése Lindén är nyanställd på Intraservice som verksamhetsutvecklare för IBIC, individens behov i centrum.
Arbetet är en del i Attraktiv Hemtjänsts strategi ”Införa rambeslut”.