PluGo går skarpt 1 mars

I mitten av december har administratörer och enhetschefer för hemtjänsten i samtliga stadsdelar fått utbildning i PluGo, stadens nya IT-stöd för planering och uppföljning. Arbetet med att utbilda undersköterskorna i den mobila delen av PluGo kommer att pågå en bit in på nästa år. Senast den 1 mars ska alla hemtjänstenheter arbeta skarpt i PluGo. Våren 2018 införs PluGo även för funktionshinder-verksamheterna och under hösten börjar arbetet med att föra in PluGo på stadens äldreboenden.