Internationellt intresse för Attraktiv Hemtjänst

Arbetet med en attraktivare hemtjänst väcker intresse. Behovsanalys som grund för nya tjänster och Attraktiv Hemtjänsts arbete som helhet presenteras på konferenser i Oslo 4-5 december och i Stockholm 7-8 december. Två representanter från verksamheten deltar.