Chefsmöten i oktober

Enhetschefer i hemtjänsten diskuterade PluGo och mobilt arbetssätt
Projekten PluGo, eGo och Treserva mobilt arbetssätt från Intraservice deltog i Attraktiv hemtjänsts senaste frukostmöte, för att prata om PluGo och det mobila arbetssättet. Frukostmötet hölls vid två tillfällen och totalt deltog över 80 enhetschefer från stadens hemtjänst.
Läs mer på intranätet