Utbildning i PluGo

Utbildningarna i det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo) pågår för fullt. Under hösten ska alla medarbetare inom hemtjänsten i hela staden få utbildning och börja arbeta i PluGo. Utbildningen för administratörer och enhetschefer inom hemtjänsten är uppdelad på fem heldagar och hålls på Intraservice. För undersköterskorna är PluGo helt mobilt. De kommer att få sin utbildning av sina respektive IT-ambassadörer hemma i stadsdelarna. Läs mer på intranätet.