Nyttja webbintroduktionen

Under första halvåret i år har 349 personer gjort webbintroduktionsutbildningen för hemtjänsten. En del medarbetare har gjort utbildningen i grupp. Det är viktigt att vi nyttjar utbildningen och ser den som en naturlig del i stadsdelens introduktion. Frågan är hur vi kvalitetssäkrar vi våra introduktioner? Här kan du se hur många i din stadsdel som gått utbildningen.