IBIC med IT-stöd 2018

IBIC-modellen för process och strukturerad dokumentation med individen i centrum har snart använts ett år inom äldreomsorgen. Modellen omfattar mer än beslut om hemtjänst och vi inför modellen delvis i avvaktan på IT-stöd. Processledare för utförare har snart utbildats i alla stadsdelar och processledarna har träffats i nätverk. Planen är att modellen ska införas i sin helhet – då även med IT-stöd under 2018.