Gemensam introduktion för nya chefer

Nu är underlaget till introduktionsprogrammet för nya chefer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård klart. Programmet innehåller en specifik, verksamhetsinriktad introduktion till vård och omsorg. Syftet är att nya chefer ska få bästa möjliga förutsättningar att göra ett gott arbete. Planering pågår i samarbete med Intraservice som kommer att organisera introduktionen. Förhoppningsvis kommer vissa delar erbjudas under senhösten.