Rambeslut är infört i Göteborgs Stad!

Stadsdelarna arbetar vidare med att introducera rambeslut och säkerställa att brukarna får självbestämmande och inflytande i praktiken.

Under våren utbildas en person per biståndsenhet för att vara metodstöd i samtalsmetodik ”Motiverande samtal” (MI) för sina kollegor på enheten. Personen kan redan ha uppdrag som metodstöd på enheten eller vara biståndshandläggare och då få ett fördjupat uppdrag. De förkunskaper som krävs är 2-dagars grundkurs i MI. Sammanlagt är utbildningen fyra heldagar.