EU-projekt ska utbilda i mobilt arbetssätt

Under de kommande två åren ska cirka 3000 vård- och omsorgsmedarbetare få utbildning i mobilt arbetssätt och välfärdsteknik. Utbildningen ska göras genom det EU-finansierade projektet eGO och bygger på metoden ”train the trainer”. I projektet har stadsdelarna utsett totalt hundra så kallade it-ambassadörer, som kommer att få utbildning i it-stöd för planering och uppföljning samt i välfärdsteknik. Dessa it-ambassadörer ska sedan i sin tur fungera som lokala utbildare ute i verksamheterna. Projektet pågår fram till april 2019.