Chefsförsörjningsplan

Arbetet med en handlingsplan för att behålla, utveckla och attrahera nya chefer fortsätter. Planen ska även skapa förutsättningar för ett nära och tydligt ledarskap samt stödja förändringsledning. Planen, som ska vara klar i juni, kommer att innehålla konkreta förslag på aktiviteter som områdes- och enhetschefer samt HR-specialister tagit fram.  Läs mer.