Planering som styrmedel

I början av september är alla enhetschefer i hemtjänsten välkomna till workshop om hur de som chefer kan arbeta med planering som styrmedel för verksamheten. Workshopen hålls vid tre tillfällen och kommer också att innehålla utbildning i hur verksamheten ska arbeta med rapporter i PluGo. Inbjudan har gått ut via områdeschefer för hemtjänst. Alla som ska vara med behöver anmäla sig senast den 1 september. Max 35 deltagare per tillfälle.

Film om trygghetskameran

Nu finns en ny film om tjänsten Trygghetskamera i Göteborgs Stad. Filmen beskriver hur Trygghetskamera fungerar, både för medarbetaren och för brukare eller anhöriga. Den är framtagen i ett samarbete mellan projektet eGO och Välfärdsteknik inom Attraktiv hemtjänst. Filmen finns textad på både svenska och engelska.

Se filmen Sov gott hela natten

Byte till digitala larm

Efter sommaren börjar Trygghetsjouren att byta ut alla trygghetslarm i ordinärt boende till digitala larm. Arbetet ska vara klart januari 2019. Under hösten kommer funktionen för Välfärdsteknik på Intraservice också att genomföra pilot för digitala larm och lösningar på äldreboende.

Nyckelfria lås

Nu i juni är vi klara med nyttorealiserings-planen för nyckelfria lås. Planen kommer att tas upp i Process- och digitaliseringsforum (PDF) efter sommaren. Därefter kommer PDF:en att ta beslut om hur staden ska gå vidare med de nyckelfria låsen. På bilden syns ett exempel på ett av de nyckelfria lås som finns med i upphandlingen.

Ny introduktionsutbildning för biståndshandläggare

Första omgången i den nya introduktionsutbildningen för biståndshandläggare har precis avslutats. Syftet är att ge kunskap om hur det är att arbeta i Göteborgs Stad, stadens förhållningssätt, gemensamma processer, mål och olika verksamheter som finns. Utbildningen samkörs med nyanställda socialsekreterare från IFO-FH.

Omsorgshandledarrollen viktigt tillskott

Utvärderingen av omsorgshandledar-rollen visar att rollen är en positiv karriärväg för undersköterskor. Medarbetarna upplever att de kan göra skillnad i verksamheten, handleda och stötta kollegor i det nära vård och omsorgsarbetet. Flertalet av omsorgs-handledarna har även andra arbetsuppgifter som exempelvis reflektionsledare, huvud-handledare och utbildare i olika ämnes-områden.

Intensivt arbete med IBIC

Strategiledaren och tillika planeringsledare för IBIC, Therese Lindén har under våren träffat stadsdelarnas lokala processledare för IBIC, för att få en bild av hur arbetet har fungerat fram till nu. Samtidigt har Intraservice arbetat aktivt med det nya IT-stödet för IBIC och förhoppningen är att ha en utbildningsmodul igång under hösten 2018.

Intraservice lägger stor vikt vid förankring, informationsspridning och kommunikation kring stadens arbete med IBIC. Vi kommer bland annat att skapa en temasida på intranätet där vi lägger ut information om pågående och kommande arbete. Syftet är att det ska vara enkelt för medarbetare och chefer i verksamheten att hitta den information och det stöd ni behöver. Länk till IBIC på intranätet kommer i augusti.

Göteborg inspirerar Madrid

Den 30 maj var strategiledaren Åsa Wall inbjuden till svenska ambassaden i Madrid, för att berätta om Göteborgs Stads arbete inom Attraktiv hemtjänst. Intresset var stort och ca 50 personer var på plats för att ta del av hur vi har arbetat med Trygg vardag, PluGo, eGO, mobilt arbetssätt, trygghetskamera och digitalisering.

PluGo infört i hemtjänsten

Det nya IT-stödet för planering och uppföljning, PluGo, är nu infört i hemtjänsten i alla stadsdelar. Det innebär att PluGo nu har lämnats över från projektet till förvaltningen på Intraservice. Men systemförvaltarna kommer att hålla en fortsatt nära kontakt med projektet, för att stötta verksamheten i övergången till ett förändrat arbetssätt.

Använd introduktionsutbildningen

Introduktionsutbildningen för hemtjänst finns nu också inlagd i det nya introduktionspaketet för mobilerna och PluGo:s och Treservas appar. Medarbetare som har mobiler med tactivoskal kan hämta introduktionspaketet i Stadens appar. Från en vanlig mobil finns introduktionspaketet att hämta i Datorhjälpen.
Den webbaserade introduktionen till hemtjänst och äldreboende lanserades i maj 2015. Syftet är att att ge en likvärdig grund för uppdraget och förbereda medarbetaren inför yrkesroll, metod och arbetssätt.