Projektet eGO

Projektet eGO arbetar med medarbetarna inom hemtjänst och hemsjukvård i Göteborgs Stad. Uppgiften är att stärka dem när verksamheterna allt mer går över till att använda digitala verktyg och välfärdstekniktjänster.

Projektet arbetar genom nära hundra IT-ambassadörer i stadsdelarna. Att vara IT-ambassadör är ett fördjupningsuppdrag för undersköterskor och innebär att man fungerar som coach och lokal utbildare för sina kollegor.

Under 2017 fungerar IT-ambassadörerna som lokala utbildare när det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo) ska börja användas i hemtjänsten.

Under 2018 ska IT-ambassadörerna vara lokala utbildare för välfärdsteknik i hemtjänst och hemsjukvård. eGO är finansierat av Europeiska Socialfonden.

Här kan du läsa mer om projektet.