Folder om mobilt arbetssätt

Nu finns en folder som berättar för brukarna om det nya mobila arbetssättet inom hemtjänsten. Foldern handlar bland annat om att mobilerna ger brukarna möjlighet att vara mer delaktiga i arbetet med dokumentationen men att all informationen fortfarande hanteras på ett säkert sätt, så att ingen obehörig kommer åt den. Foldern levererades ut till stadsdelarna i början av veckan (2 maj) och kommer att delas ut av medarbetarna i samband med att de börjar arbeta med mobilerna.

Ladda ner foldern.

Digital arbetsmiljö testas i PluGo

Handlingsplanen för bättre arbetsmiljö innehåller som bekant fyra delar; hållbar bemanning med ökad frisknärvaro och kontinuitet för brukaren, trygg säker och funktionell arbetsmiljö, bra samverkan mellan professioner för en bättre psykosocial arbetsmiljö och IT som stöd i det dagliga arbetet.
David Lönnbark på intraservice har tillsammans med en konsult tagit fram ett verktyg för att öka fokus och medvetenheten kring den digitala arbetsmiljön i olika införandeprojekt av IT-stöd. Verktyget ska nu testas i införandet av PluGo. Det handlar om riskbedömningar, att se vad som kan bli bättre och undvika det som gör arbetsmiljön sämre, se artikel på konsultens hemsida.

Marknadsföring av yrkena

Under en 3-veckorsperiod har Göteborgs Stad annonserat i Metro och haft tre stycken artiklar om yrken inom vård och omsorg på metro.se, bland annat Daniel Ahlqvist har berättat om sitt jobb. Dessutom har en 30 sekunders reklamfilm visats under Talang på TV4 Play. Kampanjen är en satsning för att få fler ungdomar att intressera sig för yrken inom vård och omsorg. Reklamfilmen visar på hur känslor spelar roll likväl för gamla som unga och att jobba som undersköterska handlar om att se hela människan, att skapa magi i mötet lika mycket som att vårda och ge omsorg.

IBIC med IT-stöd 2018

IBIC-modellen för process och strukturerad dokumentation med individen i centrum har snart använts ett år inom äldreomsorgen. Modellen omfattar mer än beslut om hemtjänst och vi inför modellen delvis i avvaktan på IT-stöd. Processledare för utförare har snart utbildats i alla stadsdelar och processledarna har träffats i nätverk. Planen är att modellen ska införas i sin helhet – då även med IT-stöd under 2018.

Regelbundna träffar för IT-ambassadörerna

IT-ambassadörerna i hemtjänsten har träffats regelbundet hela våren inom ramen för projektet eGO. På träffarna har de bland annat diskuterat inlärningstekniker, kommunikation och digital kompetens. De har också haft tillfälle att diskutera med projektledarna för de projekt som arbetar med att ta fram de nya apparna och resonerat kring för- och nackdelar med ett mobilt arbetssätt. IT-ambassadörerna har också arbetat med frågor kring mänskliga rättigheter i vardagen. Materialet för de diskussionerna kommer att tryckas upp under hösten.