Gemensam introduktion för nya chefer

Nu är underlaget till introduktionsprogrammet för nya chefer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård klart. Programmet innehåller en specifik, verksamhetsinriktad introduktion till vård och omsorg. Syftet är att nya chefer ska få bästa möjliga förutsättningar att göra ett gott arbete. Planering pågår i samarbete med Intraservice som kommer att organisera introduktionen. Förhoppningsvis kommer vissa delar erbjudas under senhösten.

Rambeslut är infört i Göteborgs Stad!

Stadsdelarna arbetar vidare med att introducera rambeslut och säkerställa att brukarna får självbestämmande och inflytande i praktiken.

Under våren utbildas en person per biståndsenhet för att vara metodstöd i samtalsmetodik ”Motiverande samtal” (MI) för sina kollegor på enheten. Personen kan redan ha uppdrag som metodstöd på enheten eller vara biståndshandläggare och då få ett fördjupat uppdrag. De förkunskaper som krävs är 2-dagars grundkurs i MI. Sammanlagt är utbildningen fyra heldagar.

Välkommen till Vitalis 25-27 april

… på Svenska Mässan i Göteborg. Göteborgs Stad ställer ut på Vitalis och vill gärna träffa dig på mässan! Kom och besök oss i monter B08:41.

Inträde till utställningen (värde: 495 kr) är gratis om du klickar här för att öppna en PDF-fil och sedan klickar i PDF-filen som öppnar sig. Klicka då i filens översta, högra hörn och använd bjudkod 3wjqj9. Vi ses på Vitalis!

Behovsanalys välfärdsteknik

… blir en del i beslutsunderlag för framtida tjänster. Brukarna har fått vara delaktiga i utvecklingen vilket uppskattats mycket. 25 medarbetare från stadsdelarna och strategiledare Åsa Wall har gjort 181 samtal med personer mellan 27-101 år. Samtal har också förts med stadens konsumentpanel. Fokusgrupper med medarbetare, chefer och biståndshandläggare har kompletterat samtalen. I samtalen utkristalliserades tre områden som viktigast för brukarna:

 1. självständighet – oberoende, komma ut/miljöombyte
 2. kontroll på vardagen – kontinuitet, kommunikation, serviceinsatser
 3. det sociala livet – gemenskap, sammanhang, ensamhet

Rapporten kring resultatet sprids till medarbetarna som gjorde samtalen och till EC via OC hemtjänst. En sammanfattning skickas till de brukare som önskat det, samt sprids till konsumentpanelen och intraservice.

Dra nytta av rapporten, förutom statistik kring vilken teknik brukarna använder innehåller den bl a information kring vad som är viktigt i vardagen, känslor, det man saknar, erfarenheter och önskemål, upplevelse kring inflytande och oberoende och hur brukarna upplever sin vardag i kontakt med hemtjänsten. Materialet kan användas som en del i vidare utvecklingsarbete i hemtjänsten.

Rekommendationer till verksamheten

 • Viktigt att nå ut med vad välfärdsteknik kan – och ska göra
 • Utbilda personal och brukare i välfärdsteknik
 • Support under start och användning
 • Tidigt sätta in åtgärder
 • Tillgängliggör omvärlden med teknik
 • Synliggör och tillgängliggör aktiviteter och social gemenskap
 • IT-stöd som stödjer kontinuitet
 • Effektiv kommunikation med brukarna
 • Förenkla kommunikation internt

Attrahera unga

En reklamkampanj pågår just nu på TV4Play där vi visar ”Känslor som spelar roll” under sändningen av Talang. Den målgrupp som vi vill nå är 15-25-åringar för att inspirera dem att studera och söka jobb inom vård och omsorg.

Budskapet handlar om att oavsett ålder har vi behov av upplevelser och känslor. Att jobba med människor handlar om att se varje människa bortom ålder, funktionsnedsättning och krämpor och skapa ett positivt möte. Fattar du grejen?

Ny marknadsföringswebb

Under mars och april samlas allt marknadsföringsmaterial – fakta, storytelling, filmer om myter och fördomar med mera på goteborg.se/jobb. Syftet är att marknadsföra vad det innebär att jobba inom vård- och omsorg. Webben ska innehålla praktiska råd om hur man söker vård- och omsorgsutbildningar och hur man gör om man är intresserad av att jobba inom Göteborg Stad. Webben ska bli den naturliga platsen att hänvisa elever, studerande och andra till som är nyfikna på att jobba som t.ex. undersköterska eller vill veta mer om karriärvägar inom vård och omsorg.