Nya roller – Omsorgshandledare och LAGA

Omsorgshandledare

För att utveckla det nya arbetssättet, har de tio stadsdelsförvaltningarna tillsatt ett 40-tal, så kallade omsorgshandledare, som stöd. Omsorgshandledare handleder undersköterskor i ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för att tillsammans med brukaren utifrån ett rambeslut ta fram och följa upp insatser som tillgodoser individens behov. Läs mer om omsorgshandledare här.

LAGA

LAGA (lokalt ansvarig för att införa Attraktiv Hemtjänst) är en roll skapad i stadsdelsförvaltningarna för att hålla ihop det lokala införandet av projekt och aktiviteter inom programmet Attraktiv Hemtjänst. LAGA i stadsdelen samordnar införandet, informerar och kommunicerar programmet i sin stadsdel.

Vem är LAGA i min stadsdelsförvaltning?

Helena Hellashjärta-Magnusson         Lundby
Annelie Westlund                                Norra Hisingen
Anna Engström-Celik                          Askim-Frölunda-Högsbo
Karin Anger                                         Östra Göteborg
Ann-Sofie Persson                              Västra Hisingen
Kajsa Pelling                                       Örgryte-Härlanda
Maria Skredsfors                                 Angered
Anna Lundqvist                                   Majorna-Linné
Elisabeth Boman                                 Västra Göteborg
Anna Samuelsson                              Centrum

Uppdragsbeskrivning för LAGA

  • Samordna förberedelse, planering, ledning och uppföljning av lokala införanden utifrån centrala beslut och upprättade tidplaner inom ramen för programmet och lokala beslut och förutsättningar.
  • Uppdraget ska bedrivas inom ekonomiskt givna ramar.
  • Informera och kommunicera programmet med berörda inom och utanför stadsdelen.
  • Tillsammans med OC och EC ansvara för att stadsdelen utser representanter i olika centrala arbetsgrupper, lokala projektledare och andra lokala roller m.m. inom ramen för programmet.
  • Delta i stadsdelarnas nätverksmöten för LAGA.
  • Samverka med utvalda stadsdelar så att omsorgshandledarna får ett bredare kontaktnät.

LAGAs uppdragsbeskrivning 151113

Göteborgs Stads logotyp