Kontakt

Attraktiv Hemtjänsts programledning

Kerstin Karlsson  Samordnare, Chef Senior Göteborg, stadsledningskontoret 031-368 03 06
Ann Karlsson, Ekonom Senior Göteborg, stadsledningskontoret  031-368 00 86
Ulrika Cedervall
Kommunikationsstrateg, Senior Göteborg, stadsledningskontoret
031-368 03 02
Lars Nejstgaard, Kommunikatör, Senior Göteborg, stadsledningskontoret 031-368 01 77

Strategi Införa rambeslut

Intraservice rekryterar en verksamhetsutvecklare med ansvar för IBIC och nationell informationsstruktur.

Strategi Införa välfärdsteknik

Åsa Wall, Strategiledare, intraservice  031-365 36 08
Mats Norén, Huvudprojektledare, intraservice 031-367 80 65
Max Domaradzki, Projektledare, intraservice  031-365 85 97
 elna_hansson_speaker Elna Hansson, Planeringsledare, Senior Göteborg, stadsledningskontoret 031-368 01 14

Strategi Införa IT-stöd för verksamheten

Anna-Lena Westman, tf Strategiledare, intraservice  031-367 81 72
 anette-eriksson_projektledare-ego_mini Anette Eriksson, projektledare eGo, intraservice  0722-55 71 35

Strategi Skapa goda arbetsplatser

Margaretha Häggström, Strategiledare, Senior Göteborg, stadsledningskontoret  031-368 03 89
Erika Rodriguez-Lindgren, Projektledare, intraservice 031-366 42 87

Göteborgs Stads logotyp