Ny marknadsföringswebb

Under mars och april samlas allt marknadsföringsmaterial – fakta, storytelling, filmer om myter och fördomar med mera på goteborg.se/jobb. Syftet är att marknadsföra vad det innebär att jobba inom vård- och omsorg. Webben ska innehålla praktiska råd om hur man söker vård- och omsorgsutbildningar och hur man gör om man är intresserad av att jobba inom Göteborg Stad. Webben ska bli den naturliga platsen att hänvisa elever, studerande och andra till som är nyfikna på att jobba som t.ex. undersköterska eller vill veta mer om karriärvägar inom vård och omsorg.

Bemanningsuppdraget

Projektledare Anette Svensson är igång och kartlägga arbetsplatser som tagit fram socialt och ekonomiskt hållbara modeller för organisering av arbetet. Dessa arbetsplatser har schemaläggning som fungerar både utifrån ett medarbetarperspektiv (frisknärvaro, låg personalomsättning och låg andel timanställda) och ett brukarperspektiv (hög personalkontinuitet och omsorgskvalitet). Arbetet pågår under 2017. Fokus är på undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen. Resultatet ska bli ett förslag och stöd till anpassning av kompetens- och bemanningsplaneringen.

Biståndshandläggare får introduktion

En gemensam introduktion för biståndshandläggare i äldreomsorg håller på att tas fram. Tanken är att dra nytta av det introduktionsprogram som tagits fram för socialsekreterare i myndighetsutövning inom IFO och FH. Det nya arbetssättet med rambeslut blir en självklar del. Introduktionen beräknas vara klar i höst. Har du förslag på innehåll, kontakta projektledare och biståndshandläggare Hanna Brandberg, Majorna-Linné.

Rekrytering: yrkesambassadörer 

…sker just nu för att se till att det finns två yrkesambassadörer per stadsdel; en undersköterska från äldreboende och en från hemtjänsten. Fördjupningsuppdraget innebär att marknadsföra sin yrkesroll för att attrahera fler unga till att söka utbildning och sedan jobb inom vård och omsorg i Göteborgs Stad. För att få en jämnare könsfördelning i gruppen, kommer vi att rekrytera män 18-30 år. Nu rekryterar vi från hemtjänsten i Angered, Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda.

Om uppdraget

Under april får de nya yrkesambassadörerna en introduktion i uppdraget inför årets marknadsföringsarbete. De kommer bland annat att medverka på Gymnasiedagarna under hösten samt åka ut och prata på grundskolor på så kallade ”roadshows”, en del i stadens Employer Branding arbete.

Bättre ledare i förändring – part two

Hur kan jag som ledare bli bättre i förändringsledning? ”Från spin off till roll on” den 27 oktober var en förmiddag med insikter, modeller, förändringspsykologi och en sammanställning av allas egna tips på framgångsrik förändringsledning. Ladda ner tips från dina kollegor och Hans-Peter Arnborg, prestationskonsult.