Gemensam introduktion för nya chefer

Nu är underlaget till introduktionsprogrammet för nya chefer inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård klart. Programmet innehåller en specifik, verksamhetsinriktad introduktion till vård och omsorg. Syftet är att nya chefer ska få bästa möjliga förutsättningar att göra ett gott arbete. Planering pågår i samarbete med Intraservice som kommer att organisera introduktionen. Förhoppningsvis kommer vissa delar erbjudas under senhösten.

Välkommen till Vitalis 25-27 april

… på Svenska Mässan i Göteborg. Göteborgs Stad ställer ut på Vitalis och vill gärna träffa dig på mässan! Kom och besök oss i monter B08:41.

Inträde till utställningen (värde: 495 kr) är gratis om du klickar här för att öppna en PDF-fil och sedan klickar i PDF-filen som öppnar sig. Klicka då i filens översta, högra hörn och använd bjudkod 3wjqj9. Vi ses på Vitalis!

Attrahera unga

En reklamkampanj pågår just nu på TV4Play där vi visar ”Känslor som spelar roll” under sändningen av Talang. Den målgrupp som vi vill nå är 15-25-åringar för att inspirera dem att studera och söka jobb inom vård och omsorg.

Budskapet handlar om att oavsett ålder har vi behov av upplevelser och känslor. Att jobba med människor handlar om att se varje människa bortom ålder, funktionsnedsättning och krämpor och skapa ett positivt möte. Fattar du grejen?

Ny marknadsföringswebb

Under mars och april samlas allt marknadsföringsmaterial – fakta, storytelling, filmer om myter och fördomar med mera på goteborg.se/jobb. Syftet är att marknadsföra vad det innebär att jobba inom vård- och omsorg. Webben ska innehålla praktiska råd om hur man söker vård- och omsorgsutbildningar och hur man gör om man är intresserad av att jobba inom Göteborg Stad. Webben ska bli den naturliga platsen att hänvisa elever, studerande och andra till som är nyfikna på att jobba som t.ex. undersköterska eller vill veta mer om karriärvägar inom vård och omsorg.

Bemanningsuppdraget

Projektledare Anette Svensson är igång och kartlägga arbetsplatser som tagit fram socialt och ekonomiskt hållbara modeller för organisering av arbetet. Dessa arbetsplatser har schemaläggning som fungerar både utifrån ett medarbetarperspektiv (frisknärvaro, låg personalomsättning och låg andel timanställda) och ett brukarperspektiv (hög personalkontinuitet och omsorgskvalitet). Arbetet pågår under 2017. Fokus är på undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen. Resultatet ska bli ett förslag och stöd till anpassning av kompetens- och bemanningsplaneringen.