85 Trygghetskameror i januari

Fler och fler väljer att få tillsyn via Trygghetskamera. Dialog med IFO-FH kring hur införandet ska ske och vilka insatser och stöd som behövs kommer att ske under början av året. Till statistiken har nu även lagts hur många tillsyner vi utför. 31 januari utfördes 203 tillsyner per dygn viket innebär i snitt 2,4 tillsyner per trygghetskamera.

Bättre ledare i förändring – part two

Hur kan jag som ledare bli bättre i förändringsledning? ”Från spin off till roll on” den 27 oktober var en förmiddag med insikter, modeller, förändringspsykologi och en sammanställning av allas egna tips på framgångsrik förändringsledning. Ladda ner tips från dina kollegor och Hans-Peter Arnborg, prestationskonsult.

En väg in för välfärdsteknik

Ett nystartat projekt ska ta fram förslag till hur staden kan erbjuda teknikföretag ”en kontaktväg in” för att sälja in nya tjänster. Projektet innehåller bl.a. ett verktyg för att värdera  vilka tjänster som staden är intresserade av gå vidare med och eventuellt  testa med brukare. Förslaget ska tas fram genom att pilota SKL’s stegvisa modell i innovationsguiden.se.