Hur ska programmet samordnas framöver?

Program för Attraktiv Hemtjänst pågår till 2022. Ansvaret för programmet övergår till SDN 2018 med stöd av Intraservice. Under hösten fortsätter nuvarande programledning av Attraktiv Hemtjänst i samarbete med Intraservice. Efter årsskiftet fortsätter arbetet mot den gemensamma målbilden. Bland annat skapar Intraservice en ny funktion för välfärdsteknik inom vård och omsorg. Funktionen kommer att bestå av tre personer som ska arbeta med planering, införande och nyttorealisering av välfärdstekniktjänster. Intraservice rekryterar också en verksamhetsutvecklare med ansvar för IBIC. Införandet av PluGo och det mobila arbetssättet pågår under 2018. Strategin för att skapa goda arbetsplatser fortsätter som tidigare.

Frukostmöte för chefer i oktober

Välkommen till ett tillfälle för information och diskussion om nuläget i införandet av PluGo och det mobila arbetssättet. Anmäl dig via länken här senast den 4 oktober och välj ett datum; 12 eller 19 oktober. Bakom arrangemanget står områdescheferna för hemtjänst och myndighetsutövning i samarbete med Attraktiv Hemtjänsts programledning.

Göteborg digitaliserar vård och omsorg i Sverigeunik upphandling

Göteborgs Stad ska byta ut sina analoga trygghetslarm till digitala. En nyligen avslutad upphandling möjliggör att kommunen kan samordna tekniktjänster från flera leverantörer i en så kallad hubb, bland annat GPS-larm och bildkommunikation, för en mer individanpassad vård och omsorg.

– Det är en bred lösning och unik i sitt slag i Sverige. Hubben är nyckeln för att vi ska kunna erbjuda brukarna tekniktjänster anpassade just för dem och deras situation – utan att behöva ha flera olika enheter i hemmet, säger Max Domaradzki, projektledare, Göteborgs Stad.

Tekniktjänster för ökat självbestämmande
Den unika hubben kommer tillsammans med en tjänsteplattform att knyta ihop samtliga tekniktjänster inom vård och omsorg för att säkerställa att all data och information hanteras säkert och att larm styrs direkt till Göteborgs Stads larmcentral eller till en medarbetare för snabbast möjligaste åtgärd. Den digitala trygghetslarmkedjan är en del av Göteborgs Stads politiska mål om att erbjuda tio tekniktjänster till 2022, för ökat inflytande och självbestämmande för den enskilde som behöver vård och omsorg.

Idag erbjuder kommunen en tjänst, den så kallade Trygghetskameran, för tillsyn främst på natten för personer som önskar tillsyn utan hembesök. Ett hundratal personer använder den biståndsbedömda tjänsten idag.

Digitala dörrlås och sensorer
Förutom digitala trygghetslarm, innehåller upphandlingen ytterligare tekniktjänster som alla kommer att kunna kopplas ihop och användas tillsammans. Göteborgs Stad kommer att kunna erbjuda tjänster för att öka tryggheten vid utevistelse genom GPS/positioneringslarm. En annan tjänst är digitala dörrlås som ökar säkerheten då brukaren inte behöver lämna ut sina nycklar. Med digitala dörrlås behöver inte heller hemtjänsten åka och hämta rätt nyckel efter ett larm och kan då komma snabbare. En annan tjänst är ljud- och bildsamtal för bättre kommunikation, en smart klocka som ger information om bärarens hälsa samt olika sorters sensorer för hemmet som kan reagera på avvikelser och larma.

– En fördel för brukaren är att Göteborgs Stad kommer att kunna erbjuda en helhetslösning – oavsett var man bor, en tjänst som är till för brukaren oavsett funktionsvariation och ålder. Den enhet du får, ska kunna följa med dig till ett särskilt boende som t ex ett äldreboende, säger Max Domaradzki.

Digitala trygghetslarm 2019
Den här digitaliseringen ger Göteborgs Stad chansen att bli ledande inom välfärdsteknik i landet.

– Det kommer att krävas mycket arbete innan alla tjänster är införda, t ex med informationssäkerhet och nya arbetsrutiner. Digitala trygghetslarm har högsta prioritet och väntas vara på plats hos alla användare 2019, säger Max Domaradzki.

Digitalisering stärker Göteborg
Göteborgs Stad arbetar aktivt med digitalisering inom flera områden, bland annat inom utbildningsområdet, inom vård och omsorg, stadsutveckling, demokrati och miljö. Det pågår även arbete med en bredbandsstrategi för Göteborg, innovationsplattform och verksamhetsplaner som tydliggör behovet av digitalisering. Vi använder digitaliseringen för att stärka Göteborgs konkurrenskraft och innovationsförmåga samtidigt som stadens hållbara utveckling säkras.

Fakta om upphandlingen: Hubben klarar fiber, wifi och mobil kommunikation.
Upphandlingen innebär att flera företag kan bli leverantörer till Göteborgs Stad. Leverantörernas lösningar ska gå att koppla samman.
Ramavtal har träffats med följande företag: Atea, Phoniro, Posifon, Telenta, Tunstall, Tjeders Industri och ZafeCare

Kontakt: Max Domaradzki, projektledare Göteborgs Stad,
031-365 85 97
För upphandlingstekniska frågor, kontakta: Slavko Blazevic, upphandlingsledare Göteborgs Stad, förvaltningen för inköp och upphandling; 031-366 37 24

Här kan du läsa mer om upphandlingen på Hälsans Nya Verktygs webbplats.

Slutspurt för Sveriges största upphandling av välfärdsteknik

Tilldelningsbeslut i upphandlingen av den nya digitala trygghetslarmskedjan väntas komma i dagarna… Upphandlingen innehåller dels en multifunktionell hub och sex olika tillval som kommer att kunna kopplas ihop och användas tillsammans (GPS/positioneringslarm, tillsynskamera, nyckelfria dörrlås, bildsamtal, smart klocka som ger information om bärarens hälsa samt olika sorters sensorer för hemmet). Dels en tjänsteplattform som kommer att knyta ihop samtliga produkter och tjänster för att säkerställa att all data och information hanteras säkert och att larm styrs direkt till Göteborgs Stads larmcentral eller till en medarbetare för snabbast möjligaste åtgärd. Den digitala trygghetslarmskedjan är en del av Göteborgs Stads politiska mål om att erbjuda tio välfärdstekniktjänster till 2022, för ökat inflytande och självbestämmande för den enskilde.