Månadsöversikt hemtjänst på intranätet

Nu finns möjlighet att enkelt ta del av hur personer med hemtjänst värderar utförandet av sin hemtjänst. Genom att klicka på länken ”Månadsöversikt hemtjänst” på intranätet kommer du vidare till de sammanställningar som görs varje månad. Länken ersätter det utskick av översikter som tidigare gjorts via e-post. Du kan också välja att via länken prenumerera på utskick till din e-post.

Här kan du som områdes- och enhetschef i hemtjänsten följa hur brukarna värderar hemtjänsten i ditt område, eller på din enhet, så att du tillsammans med dina medarbetare kan arbeta med förbättringar. Du som chef för myndighetsutövning kan ta del av hur många utvärderingar som görs varje månad. Handläggare får en översikt av hur brukarna värderar utförandet av den hemtjänst du beslutat om.

Göteborgs Stad har valt att använda sig av rambeslut och utvärdering av beslutet är därför särskilt viktigt. Syftet med utvärdering är att följa upp om den enskildes behov tillgodoses, men också att följa upp om den enskilde upplever att självbestämmandet ökar.

IBIC med IT-stöd 2018

IBIC-modellen för process och strukturerad dokumentation med individen i centrum har snart använts ett år inom äldreomsorgen. Modellen omfattar mer än beslut om hemtjänst och vi inför modellen delvis i avvaktan på IT-stöd. Processledare för utförare har snart utbildats i alla stadsdelar och processledarna har träffats i nätverk. Planen är att modellen ska införas i sin helhet – då även med IT-stöd under 2018.

Rambeslut är infört i Göteborgs Stad!

Stadsdelarna arbetar vidare med att introducera rambeslut och säkerställa att brukarna får självbestämmande och inflytande i praktiken.

Under våren utbildas en person per biståndsenhet för att vara metodstöd i samtalsmetodik ”Motiverande samtal” (MI) för sina kollegor på enheten. Personen kan redan ha uppdrag som metodstöd på enheten eller vara biståndshandläggare och då få ett fördjupat uppdrag. De förkunskaper som krävs är 2-dagars grundkurs i MI. Sammanlagt är utbildningen fyra heldagar.

Välkommen till Vitalis 25-27 april

… på Svenska Mässan i Göteborg. Göteborgs Stad ställer ut på Vitalis och vill gärna träffa dig på mässan! Kom och besök oss i monter B08:41.

Inträde till utställningen (värde: 495 kr) är gratis om du klickar här för att öppna en PDF-fil och sedan klickar i PDF-filen som öppnar sig. Klicka då i filens översta, högra hörn och använd bjudkod 3wjqj9. Vi ses på Vitalis!

Samtalsmetodik för omsorgspersonal

Nu finns ett introduktionsmaterial i samtalsmetodik riktat till omsorgspersonal. Materialet är framtaget av en grupp omsorgshandledare och kan laddas ner på vår hemsida. Det består av ett bildspel med filmade övningar. I bildspelet beskrivs också hur annat övningsmaterial kan användas. Syftet är att med hjälp av enkla tekniker i samtalet med den enskilde, få fram hens önskemål, behov och egna lösningar samt skapa förtroende och ett gott samarbetsklimat.