IT-ambassadörer först med smarta mobiler

EU-projektet eGO:s IT-ambassadörer i Norra Hisingen och Örgryte-Härlanda blev de första som fick de nya mobila enheterna för tjänsten Mobilt stöd för vård och omsorg. Mobilerna ska så småningom ge medarbetare inom vård och omsorg tillgång till flera mobila verksamhetssystem men gör det redan nu möjligt att börja arbeta mobilt med till exempel mejl. Inom kort ska alla IT-ambassadörer få sina mobila enheter och börja arbeta praktiskt med att införa ett mobilt arbetssätt i hemtjänsten.

Daniel Bernmar besöker eGO

Kommunalrådet Daniel Bernmar (V) besökte projektet eGO i mitten av januari och deltog då bland annat på en träff med IT-ambassadörerna. På träffen diskuterades bland annat inlärningsstilar och IT-kompetens bland hemtjänstens undersköterskor. Innan träffen fick Bernmar också tillfälle att sitta ner med projektgruppen och prata om hur projektet arbetar för att införa mobilt arbetssätt och välfärdsteknik i hemtjänst och hemsjukvård.

Grundutbildning för administratörer

Nu har grundutbildningen för administratörer med inriktning planering i hemtjänst dragit igång. Utbildningen är på totalt sex heldagar och deltagarna får bland annat djupare kunskap om kommunikation, konflikthantering och konsten av leda utan att vara chef. Totalt kommer 120 administratörer att gå utbildningen under de fyra omgångarna som den körs under våren. Utbildningskonceptet testades en gång under hösten och majoriteten av de som deltog då var nöjda och kunde rekommendera utbildningen till sina kollegor.

Bättre ledare i förändring – part two

Hur kan jag som ledare bli bättre i förändringsledning? ”Från spin off till roll on” den 27 oktober var en förmiddag med insikter, modeller, förändringspsykologi och en sammanställning av allas egna tips på framgångsrik förändringsledning. Ladda ner tips från dina kollegor och Hans-Peter Arnborg, prestationskonsult.

EU-projektet eGO

…är igång med sina utbildningsträffar i mobilt arbetssätt och välfärdsteknik och träffar nu stadsdelarnas it-ambassadörer varje månad. Den första utbildningsträffen arbetade it-ambassadörerna med vad de behöver för sitt uppdrag som lokala utbildare. It-ambassadörerna vill känna sig väl förberedda och trygga i sin roll och tycker att det är viktigt att verksamheten avsätter tid och resurser till de lokala utbildningarna. Foto: projektledning

Avtalet är klart för det nya it-stödet

…för planering och uppföljning. Leverantören Kartena anpassar nu systemen för Göteborgs Stad. Under slutet av våren börjar it-stödet testas i fyra piloter i stadsdelarna Centrum, Lundby, Västra Hisingen och Östra Göteborg. Kartena och intraservice projektledning kommer att följa piloterna noga för att kontinuerligt förbättra systemen. Hösten 2017 införs it-stödet för äldreomsorg och funktionshinder i hela staden.