Hur ska programmet samordnas framöver?

Program för Attraktiv Hemtjänst pågår till 2022. Ansvaret för programmet övergår till SDN 2018 med stöd av Intraservice. Under hösten fortsätter nuvarande programledning av Attraktiv Hemtjänst i samarbete med Intraservice. Efter årsskiftet fortsätter arbetet mot den gemensamma målbilden. Bland annat skapar Intraservice en ny funktion för välfärdsteknik inom vård och omsorg. Funktionen kommer att bestå av tre personer som ska arbeta med planering, införande och nyttorealisering av välfärdstekniktjänster. Intraservice rekryterar också en verksamhetsutvecklare med ansvar för IBIC. Införandet av PluGo och det mobila arbetssättet pågår under 2018. Strategin för att skapa goda arbetsplatser fortsätter som tidigare.

Frukostmöte för chefer i oktober

Välkommen till ett tillfälle för information och diskussion om nuläget i införandet av PluGo och det mobila arbetssättet. Anmäl dig via länken här senast den 4 oktober och välj ett datum; 12 eller 19 oktober. Bakom arrangemanget står områdescheferna för hemtjänst och myndighetsutövning i samarbete med Attraktiv Hemtjänsts programledning.

Utbildning i PluGo

Utbildningarna i det nya IT-stödet för planering och uppföljning (PluGo) pågår för fullt. Under hösten ska alla medarbetare inom hemtjänsten i hela staden få utbildning och börja arbeta i PluGo. Utbildningen för administratörer och enhetschefer inom hemtjänsten är uppdelad på fem heldagar och hålls på Intraservice. För undersköterskorna är PluGo helt mobilt. De kommer att få sin utbildning av sina respektive IT-ambassadörer hemma i stadsdelarna. Läs mer på intranätet.

IT-ambassadörer positiva till EU-projektet eGO

eGO:s IT-ambassadörer har deltagit i en första utvärdering av projektet. Resultatet visar att de flesta är nöjda och tycker att deras uppdrag känns utvecklande och meningsfullt. Tre fjärdedelar av de som svarat känner sig trygga i att de kan utbilda andra och fyra av fem säger att de arbetar för att entusiasmera och inspirera sina kollegor i IT-stöd och välfärdsteknik. Över hälften säger att de får ett bra stöd av sin närmaste chef och de allra flesta (77 procent) är nöjda med stödet de får från projektledningen på Intraservice. Läs mer.

IT-ambassadörer coachar kollegor

Under hela våren har IT-ambassadörerna i projektet eGO arbetat med att förbereda sig själva och sina verksamheter för en ökad digitalisering.
– Att vara IT-ambassadör är jätteroligt, säger Bengt Wullt från hemtjänsten i Örgryte-Härlanda. Jag har försökt förmedla till mina kollegor vad vi har pratat om på de centrala träffarna. Vi har till exempel pratat om välfärdsteknik och vilka möjligheter som finns där. Läs mer.

Piloter testar planering och uppföljning

I mitten av april startade piloterna för det nya IT-stödet för planering och uppföljning, som ska användas inom äldreomsorg och funktionshinder. Det nya IT-stödet, PluGo, hjälper verksamheterna att planera det dagliga arbetet på ett bättre sätt än tidigare och ger också nya möjligheter att följa upp vad som görs och hur lång tid det tar. För undersköterskor, personliga assistenter och boendestödjare innebär PluGo att de får mobil tillgång till sina dagplaner genom en app i mobilen.

Folder om mobilt arbetssätt

Nu finns en folder som berättar för brukarna om det nya mobila arbetssättet inom hemtjänsten. Foldern handlar bland annat om att mobilerna ger brukarna möjlighet att vara mer delaktiga i arbetet med dokumentationen men att all informationen fortfarande hanteras på ett säkert sätt, så att ingen obehörig kommer åt den. Foldern levererades ut till stadsdelarna i början av veckan (2 maj) och kommer att delas ut av medarbetarna i samband med att de börjar arbeta med mobilerna.

Ladda ner foldern.