Chefsmöte 7 december – anmäl dig nu

Kom på årets sista chefsmöte där du får en lägesbeskrivning, tillbakablick och vad som händer nästa år. Bodil Jönsson gästar oss med en föreläsning och ett samtal. Plats: Scandic Opalen. Tid: 12-16.30. Anmäl dig här.
Vi lunchar och avslutar eftermiddagen med tankar kring framtiden.

PluGo går skarpt 1 mars

I mitten av december har administratörer och enhetschefer för hemtjänsten i samtliga stadsdelar fått utbildning i PluGo, stadens nya IT-stöd för planering och uppföljning. Arbetet med att utbilda undersköterskorna i den mobila delen av PluGo kommer att pågå en bit in på nästa år. Senast den 1 mars ska alla hemtjänstenheter arbeta skarpt i PluGo. Våren 2018 införs PluGo även för funktionshinder-verksamheterna och under hösten börjar arbetet med att föra in PluGo på stadens äldreboenden.

eGO sprids internationellt

I slutet av oktober deltog eGO på Eurocities Social Affairs Forum – en konferens för politiker och tjänstemän från olika städer i Europa. Forumet handlade om hur de europeiska städerna ska kunna ge alla medborgare tillgång till sociala rättigheter och därigenom stärka social sammanhållning och hållbarhet. eGO var ett av flera EU-finansierade projekt i staden som fick möjlighet att presentera sig i samband med mötet.

Vad är mest innovativt inom vård och omsorg?

… AI, GPS och sensorer. Snart kan det bli verklighet i Göteborgs Stad.

Kom och möt oss i Göteborgs Stads monter B06:18 på Kvalitetsmässan. Där kommer vi att berätta om Trygg Vardag – den nya teknikhubb med sex välfärdstekniska tjänster som staden upphandlat. Kom och ställ frågor, testa och se möjligheterna som upphandlingen kan ge i form av förbättrad nattsömn, minskad oro, bättre hälsa genom sociala kontakter och förebyggande larm – innan något hänt. Det är bara ett axplock av alla möjligheter som välfärdstekniken kan ge. Vi ses!

  1. Skriv ut din gratisbiljett här. Fyll i uppgifterna på första sidan och ange sedan kod: UtsKval17

Hälsar Attraktiv Hemtjänst