Behovsanalys om teknik i vardagen

Nu finns en snygg sammanställning av vad brukarna tycker om teknik i vardagen och vad som är viktigt i livet. Det är de områdena som vi ska ta fram tekniktjänster för. Sammanställningen bygger på de intervjuer som medarbetarna i stadsdelarna gjorde förra året. Här kan du ladda ner sammanställningen. Materialet delas ut till de brukarna som önskat återkoppling.