Slutspurt för Sveriges största upphandling av välfärdsteknik

Tilldelningsbeslut i upphandlingen av den nya digitala trygghetslarmskedjan väntas komma i dagarna… Upphandlingen innehåller dels en multifunktionell hub och sex olika tillval som kommer att kunna kopplas ihop och användas tillsammans (GPS/positioneringslarm, tillsynskamera, nyckelfria dörrlås, bildsamtal, smart klocka som ger information om bärarens hälsa samt olika sorters sensorer för hemmet). Dels en tjänsteplattform som kommer att knyta ihop samtliga produkter och tjänster för att säkerställa att all data och information hanteras säkert och att larm styrs direkt till Göteborgs Stads larmcentral eller till en medarbetare för snabbast möjligaste åtgärd. Den digitala trygghetslarmskedjan är en del av Göteborgs Stads politiska mål om att erbjuda tio välfärdstekniktjänster till 2022, för ökat inflytande och självbestämmande för den enskilde.