Piloter testar planering och uppföljning

I mitten av april startade piloterna för det nya IT-stödet för planering och uppföljning, som ska användas inom äldreomsorg och funktionshinder. Det nya IT-stödet, PluGo, hjälper verksamheterna att planera det dagliga arbetet på ett bättre sätt än tidigare och ger också nya möjligheter att följa upp vad som görs och hur lång tid det tar. För undersköterskor, personliga assistenter och boendestödjare innebär PluGo att de får mobil tillgång till sina dagplaner genom en app i mobilen.