Folder om mobilt arbetssätt

Nu finns en folder som berättar för brukarna om det nya mobila arbetssättet inom hemtjänsten. Foldern handlar bland annat om att mobilerna ger brukarna möjlighet att vara mer delaktiga i arbetet med dokumentationen men att all informationen fortfarande hanteras på ett säkert sätt, så att ingen obehörig kommer åt den. Foldern levererades ut till stadsdelarna i början av veckan (2 maj) och kommer att delas ut av medarbetarna i samband med att de börjar arbeta med mobilerna.

Ladda ner foldern.