Chefsmöte 9 mars

Här kan du ladda ner PPT om vad händer under året, uppföljningsresultatet, behovsanalysen och skärningspunkter mellan Attraktiv Hemtjänst och LOV. Dialogen i ”burkarna” – bra, nytt och sluta göra finns också att ladda ner. Samt dialog kring välfärdsteknik.