Utvärdering hemtjänst

De utvärderingar av hemtjänst som handläggarna genomför tillsammans med den som får hemtjänst (eller anhörig alternativt legal företrädare) sammanställs till resultat på gruppnivå och blir ett underlag för uppföljning och utveckling av kvalitet och verksamhet. Nu finns resultaten presenterade i vad som kallas månadsöversikt både på stadsdels- och enhetsnivå.