Samtalsmetodik för omsorgspersonal

Nu finns ett introduktionsmaterial i samtalsmetodik riktat till omsorgspersonal. Materialet är framtaget av en grupp omsorgshandledare och kan laddas ner på vår hemsida. Det består av ett bildspel med filmade övningar. I bildspelet beskrivs också hur annat övningsmaterial kan användas. Syftet är att med hjälp av enkla tekniker i samtalet med den enskilde, få fram hens önskemål, behov och egna lösningar samt skapa förtroende och ett gott samarbetsklimat.